Jag och båda mina bröder är föreläsare och författare och är flitigt anlitade av både företag och organisationer.

Här kan du läsa mer om Stefan Gunnarsson som är en av landets mest kompetenta och anlitade föreläsare, och den som genomfört mest kurser och workshops i feedback i Sverige – kring hur man ger, ber om och tar emot uppskattande och utvecklande feedback – och hur man inför en berikande feedbackkultur!

http://feedbackakademin.se