Låt Tomas inspirera ditt företag med föreläsningen:

Träna din inre kondition – Mindre stress, mer glädje!

Vad:

En inspirerande föreläsning hur man tränar sin inre mentala kondition för att öka tilltron till sin egen förmåga. Ju mer vi kan lita på oss själva, desto bättre blir vi på att våga uttrycka vad vi känner och vill, sätta gränser och öppnar upp för att finnas till för vår omgivning. Förutom eget ökat välmående, blir vi även bättre vänner, kollegor, föräldrar.

Vem:

Den klassiska frågan om vad som är ett företags viktigast resurs och det tillika klassiska svaret, är att det är de anställda som är viktigaste. Ett företags viktigaste resurs är utan tvekan relationerna. Väl fungerande relationer utgör grunden för att få ett företag att blomstra. Föreläsningen slår an på just hur vi vårdar relationen till oss själva och andra. Tomas Gunnarsson bjuder på en härlig och engagerande föreläsning som pendlar mellan skratt och allvar.

Axplock ur föreläsningen:

  • Grunderna till ökad arbetsglädje.
  • Enkla tillvägagångssätt för att stärka relationer.
  • Vägen till nya vanor och beteenden.
  • Tre-stegs-modell för att hantera kritik.
  • När det inte blivit som man tänkt.

Föreläsningens längd är 1 timma alternativt 2,5 timmar.

Frågor/Offert:

Kontakta Christina Eriksson

på christina@tomasgunnarsson.se