ATT ÖVERLISTA JANTE – OM KONSTEN ATT LYFTA SIG SJÄLV OCH ANDRA.

Under de senaste tjugo åren har den psykiska ohälsan ökat dramatiskt i Sverige. Det kanske inte är så konstigt eftersom nutidens tävling i självförverkligande krockar brutalt med janteidealet som vi svenskar präglats av i hundratals år: du ska inte sticka ut, du ska inte tro att du är något, du duger inte …
Andras framgång blir din motgång vilket föder avundsjuka, som får ytterligare grogrund nu när vi har allt fler människor att jämföra oss med än tidigare. Oftast är vi inte medvetna om att vi förminskar och begränsar oss själva och andra i vår vardag – jantementaliteten är fortfarande djupt rotad i den svenska folksjälen.
Men du kan överlista Jante och skapa en inre hejarklack som lyfter dig själv och dina medmänniskor.
För att åstadkomma detta behöver du lära dig hur du står upp för dig själv, vänder avundsjuka till inspiration och visar omtanke om dina medmänniskor.
Helt enkelt, att lära sig konsten att lyfta sig själv och andra! Och det är just det som den här boken handlar om.

att-overlista-jante---om-konsten-att-lyfta-sig-sjalv-och-andra
adlibrisbokus
Eller köp den på din lokala bokhandel

Läs utlåtanden av Kay Pollak, Lou Rossling, Jana Söderberg och Nina Jansdotter gällande boken:

Att överlista Jante – om konsten att lyfta sig själv och andra